Tel: 0312 386 38 88           E-mail:info@asfed.org.tr

ASFED YÖNETİM KURULU ÜYELERİ: YENİ YÖNETMELİK SEKTÖRÜN GELİŞİMİ İÇİN BİR ŞANS

 Asansör Sanayicileri Federasyonu (ASFED) Yönetim Kurulu Üyeleri ile başta Başkan Yusuf Atik olmak üzere, Genel Sekreter Taner Kalyon ve Yönetim Kurulu Üyeleri; Nuri Kuzan, Mehmet Ayata ve Hüsnü Gökgöz ile bir araya gelerek yeni yürürlüğe giren “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği”ni ve Federasyon faaliyetlerini konuştuk.

 T.C.Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve 24 Haziran 2015 tarih ve 29396 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği”nin sektöre yansımalarını ve sektöre kattığı katma değeri konuştuğumuz, ASFED Yönetim Kurulu Üyeleri iller bazında edindikleri izlenimleri bizler ile paylaştılar. Sohbetimizde, yeni yönetmeliğin sektörün tüm paydaşları ile görüşülerek hazırlandığı ve ortak bir iradenin sonucu olarak hayata geçirildiği konusunda mutabık kalındı.

Yusuf Atik: Yeni yönetmelik, Türk asansör sektörünün gelişime büyük katkı sağlayacak

 Yeni yönetmelik Türk asansör sektörünün gelişime büyük katkı sağlayacak. Yönetmelik iyi değerlendirildiği takdirde, sektörün gelişimi için önemli bir fırsat olacak. Türk asansör sektörü ufak ölçekli şirket yapılanmalarından kurtulmalı. Dünya standartlarında, küresel güçler ile rekabet edebilir, hatta bir dünya markası yaratabilir bir yapıya bürünmenin vakti geldi. Yeni yönetmeliğimiz fi rmalarımızı şirket ortaklıklarına zorlar nitelikte. Bu sayede de bu hedefl erimize ulaşabilecek bir ortam oluştu. Yeni yönetmelik Türk asansör sektörünün ortak kanaati sonucu hayata geçirildi. Yönetmelik yayınlanmadan önce tüm tarafl ara görüşe sunuldu ve ortak bir paydada sektörü ileriye taşıyacak kararlar alındı.

Yeni yönetmeliğimizde farkına varmamız gereken bir konu var ki o da fi rmalarımızın büyümesine destek olması. Yeni yönetmelik fi rmalarımızın kurumsallaşmasına ve yatırım yapmasına bir nevi önayak olacak.

 Yönetmelik ile amaçlananın, fi rmaların gelişimine katkı sağlamak olduğuna inanıyoruz. Gerek mesleki yeterlilik sertifi kası olsun gerekse işsağlığı ve güvenliği konularında fi rmalara getirilen yeniliklerin, fi rmaları kurumsallaştırarak, belirli bir standartta önlerini açacak.

Benim her zaman asansörcülerimizi birleştirmek gibi bir hedefi m vardı. Ne yazık ki, bu zamana kadar çeşitli girişim ve çağrılarım olmasına karşın bunu bir türlü başaramamıştık. Bizim problemlerimizin başında çok sayıda irili ufaklı fi rmamızın olması geliyor. Birleşerek güç birliği yapmamız ve çeşitli giderlerden tasarruf ederek kazanç elde etmemiz, bu kazancı da yine fi rmalarımızın gelişimine yatırarak büyük, kurumsal işletmeler haline gelmemiz gerekiyor. Aksi takdirde haksız rekabetle sektörümüzü fi yat odaklı baltalayarak bir şeyler kazanmamızın imkanı yok. Böyle bir imkanın olmadığı da bugüne kadar gelen şirket yapılanmalarından belli oluyor.

 Mehmet Ayata: Bakım fi yatlarında da standart istedik

Yönetmelik görüşülürken, bakım fi yatlarında yaşanan haksız rekabeti kırmak adına son yönetmelikte muayene kuruluşlarına uygulanan taban ve tavan fi yat uygulamasını, bakım fi rmaları için de istedik. Ancak yeterli hazırlık yapılamadığı için bu konu görüşülemedi. İlerleyen dönemlerde bu konu ile ilgili de bir çalışma yürütülecek ve uzun süredir sektörümüzün yaşadığı en önemli sorunlardan olan bakım fi yatlarına da bir standart getirilmiş olacak. Bu çalışmanın da sözünü aldık.

Taner Kalyon: ASFED olarak METES ile bir işbirliği protokolü imzaladık

 Yeni yönetmeliğimizde mesleki test ve sertifi kasyon süreci de getirildi. Ustalık ve kalfalık belgelerinin yerini, sınav karşılığı alınacak ve personelin seviyesini belirleyecek mesleki yeterlilik belgeleri aldı. Bu nedenle artık nitelikli ve kalifi ye eleman sorununa da bir nevi çözüm bulundu. Bu aşamada ASFED olarak METES ile bir işbirliği protokolü imzaladık ve gerekli çalışmalara başladık. Federasyonumuza üye dernek ve üyeleri ASO 2. Organize Sanayide yer alan METES’te anlaşmamız gereği gerekli avantajlardan faydalanarak teste tabi olabilecekler. Ayrıca bize bağlı derneklerden dernek başkanlarımız belirli bir sayıya ulaşarak bize müracaat ettiklerinde METES o ile giderek test sürecini orada devam ettirebilecek.

Hüsnü Gökgöz: Yönetmeliğin ardından fi rmalar birleşme konusunda görüşmelere başladı

Yönetmeliğin çıkmasının ardından bazı asansör bakım ve montaj fi rmalarının tepkileri oldu. Ancak birkaç fi rma da birleşme yolunda adımlar atmaya başladı. Özellikle yetkili servis kavramının ardından fi rmalarımız birbirleri ile iletişime geçmeye başladılar. Federasyon olarak “Yetkili Servis Sözleşmesi” örneği hazırladık. Dileyen fi rmalarımız bize ulaşarak sözleşme örneği alabilirler. Bir de belediyelerimiz bizden tescil işlemleri için farklı belgeler talep edebiliyorlar. Bu konuda da internet sitemizde tescil işlemleri için belediyelerimize teslim edilmesi gereken evraklar konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz.

Nuri Kuzan: Tescil öncesi muayene haksız rekabeti önleyecek

Yeni yönetmelikle getirilen tescil öncesi muayene süreci, birçok haksız uygulamayı kaldıracak gibi görünüyor. Çünkü iki asansörcü aynı asansörü çok farklı fi yata yapabiliyor. Ancak düşük fi yat veren asansörcünün yaptığı asansörde 30 veya 40 adet eksik parça olabiliyor. Bu da, asansörü tam yapmayan asansörcünün haksız kazanç elde etmesine neden oluyor. Tescil öncesi muayenenin, bu tarz halksız rekabet şartlarını ortadan kaldıracağına ve asansörlerde kaliteyi arttıracağına inanıyorum. Yeni yönetmelik, işini iyi yapan fi rmalar açısından bu konularda çok faydalı oldu. Aynı zamanda montaj fi rmalarına garanti kapsamından dolayı o asansöre bakım yapmasa dahi verilen cezalar, şimdi verilemeyecek. Bu da bir haksızlığın önünü kapamış oldu. Çünkü tescil öncesi alınan yeşil etiket, piyasaya hatasız ürün sunduğunuzu belgeleyecek daha sonra asansörün bakımını siz yapmasanız dahi bakımdan dolayı ceza yemeyeceksiniz. Yani diğer fi rma hatalarından dolayı kesilen cezalardan da kurtulmuş olacağız.

 Yusuf Atik: Sektörde kalifiye eleman dolayısıyla da eğitim çok önemli

Asansör işlevleri açısından çok önemli bir makine. Burada çalışacakların uzman olmaları gerekiyor. Bir pense veya tornavida alarak, bir telefon ile bu iş olmaz. İnsanlar bu işi yapacaklarsa taşın altına ellerini koymaları gerekir. Ben asansörcüyüm diyen birinin vergi vermesi, istihdam sağlaması, kurumsal bir yapısı olması gerekiyor. Günü kurtarma telaşı bugüne kadar birçok meslektaşımıza zarar verdi. İşimizi nasıl ilerletebiliriz, kazancımızı nasıl arttırabiliriz, nasıl Ar-Ge yapabilir, kendimizi nasıl geliştirebiliriz diye birçok meslektaşımızın düşünmeye vakti olmadı. Ben birleşmeden ve arta kalan vakitte eğitimden bu yüzden yanayım. Çünkü artık kendimizi ve sektörümüzü geliştirmemiz kaçınılmaz oldu.

Mehmet Ayata: Herkese kapımız açık, yeter ki bize ulaşsınla

 Biz, asansör sektörünün en üst çatısıyız. Tüm üyelerimizi ve sektör temsilcilerimizi her platformda başarı ile temsil etmek, onların sorunlarını çözmek için buradayız. Meslektaşlarımıza her gittiğimiz yerde şunu anlatıyoruz. Sektörümüzde sorunlar çok fazla ancak aşılamayacak sorunlar değil. Yeter ki biz birlik olalım. Yaşadığınız her türlü sorunu bizimle paylaşabilirsiniz. Yeter ki bize gelin veya yazılı bir şekilde şikayetinizi veya sorununuzu iletin. Şu anda 11 üye derneğimiz var ama yeni kurulan il derneklerimiz de oldu. Onlar da hazırlıklarını tamamlayacak ve bize katılacaklar. Önümüzdeki yıl 16 üye derneğimiz olur diye tahmin ediyoruz.

 Sektörümüz geleceği olan ve sürekli gelişen bir sektör. Türk asansör sektörünün ilerleyebilmesi için fi rma birlikteliklerine ihtiyacımız var. Güç birliği yapmak zorundayız. Şu anda bölünmüş ve parçalanmış bir görüntü çiziyoruz. Dünya genelinde çok büyük birleşmeler yaşanıyor. Bizde neden olmasın? Dünya geneline baktığımızda Avrupa’da yeni asansör montajı yok denecek kadar az. Ancak Türkiye’de inşaat sektörü her geçen gün yükselerek devam ediyor. Gereksiz tartışmalardan artık kurtulmalı, sektörümüzü daha iyi nasıl geliştiririz, daha ileriye nasıl taşırız ve nasıl dünya markası çıkarırız konularında tartışmalıyız.

 Yusuf Atik: 7 Bölgede yönetmelik ile ilgili eğitimler vereceğiz

Öncelikle yeni yönetmeliğimiz ile ilgili Bakanlığımızın 7 bölgede düzenlediği farkındalık toplantıları gibi, yeni yönetmelik ile alakalı ve piyasa gözetimi ve denetimi ile ilgili bölge bölge eğitimler vereceğiz. Şu anda bu eğitimlerin planlamalarını yapıyoruz. En kısa sürede bunu hayata geçireceğiz. Bu toplantılarımızda yine sektörümüzün tüm paydaşlarını davet ederek süreci değerlendireceğiz. Sektörde yaşanan gelişmeleri karşılıklı görüş alış verişiyle konuşacağız. Bakanlık ve kurum yetkililerimizden dinleyeceğiz.

Adres

Abdülkadir Geylani Cad. 1240 Sk. Fatih İş Hanı No:2/1 Ostim / ANKARA

Tel: 0312 386 38 88

Fax: 0312 386 34 44

E-mail: info@asfed.org.tr