Tel: 0312 386 38 88           E-mail:info@asfed.org.tr

YENİ ASANSÖR YÖNETMELİĞİ RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Asansörler ve asansörlere ait güvenlik aksamlarına  ilişkin gerekleri, bunların piyasaya arzı ve  denetimini düzenleyen Asansör Yönetmeliği,  29 Haziran Çarşamba Günü 29757 Sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

  Asansörler ve asansörlere ait güvenlik aksamlarına  ilişkin gerekleri, bunların piyasaya arzı  ve denetimini düzenleyen Asansör Yönetmeliği,  29 Haziran Çarşamba Günü 29757 Sayılı Resmi  Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

  Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan  yönetmelik, 29 Haziran Çarşamba Günü 29757  Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.  Asansörler ve asansörlere ait güvenlik aksamlarına  ilişkin gerekleri, bunların piyasaya arzı ve denetimini  düzenleyen Asansör Yönetmeliği, asansörler ve asansörlere  ait güvenlik aksamlarının karşılamaları gereken  temel sağlık ve güvenlik şartları, bu ürünlerle ilgili  piyasaya arz koşulları ile piyasa gözetimi ve denetimi  esaslarını düzenliyor. Buna göre, Bakanlık, yönetmelik  kapsamında binada veya inşaatta monte edilen  asansörün uygun işletilmesini ve güvenli kullanımını  sağlamak üzere, binadaki çalışmadan veya inşaattan  sorumlu kişi ile asansör monte edenin uygun tedbirleri  almaları ve gerekli bilgileri birbirlerine sunmaları için  tüm önlemleri alacak. 

  Asansör monte eden, asansörün piyasaya arzında,  temel sağlık ve güvenlik gereklerine uygun şekilde  tasarlanmasını, imal edilmesini, monte edilmesini ve  test edilmesini sağlayacak. Asansörün risk taşıması durumunda,  kullanıcıların sağlık ve güvenliğini korumak  amacıyla ortaya çıkan riski araştıracak, uygunsuzluk  ve şikayet kayıtları tutacak. Piyasaya arz edilmiş olan  asansörün, yönetmeliğe uygun olmadığının ortaya  çıkması durumunda, asansörün uygun hale getirilmesi  için ivedilikle gerekli düzeltici önlemleri alacak.

   Asansörün uygunluğunu denetleyecek onaylanmış  kuruluşlar, uygunluk değerlendirmesini, şeffaflık  içerisinde ve iktisadi işletmeciler için gereksiz ek yük  yaratmayacak şekilde mevzuata uygun yürütecek.  Onaylanmış kuruluş, temel sağlık ve güvenlik gereklerinin,  uyumlaştırılmış standartların veya diğer teknik  özelliklerin asansör monte eden ya da imalatçı tarafından  yerine getirilmediğini tespit etmesi durumunda,  söz konusu kişilerden gerekli düzeltici tedbirleri almasını  isteyecek. Düzeltici tedbirlerin alınmadığının veya  alınan tedbirlerin istenen etkiyi göstermediğinin tespit  etmesi durumunda, her türlü belge uygun şekilde  kısıtlanabilecek, askıya alınacak veya iptal edilecek.

     Bakanlık, asansörün veya asansör güvenlik aksamının  gereklere uygun olmadığına ulusal düzeyde karar vermesi  durumunda, ivedilikle asansör monte edenden  veya iktisadi işletmeciden bunların sağlanmasını riskin  büyüklüğüyle orantılı makul bir süre vererek talep  edecek. Bir asansörün yönetmeliğe uygun olmasına  rağmen insan sağlığı ve güvenliği veya uygun hallerde  mülkiyetin korunmasına yönelik risk teşkil ettiği  tespit edilirse risk kaldırılıncaya kadar gerekli tedbirler  aldırılacak   

Adres

Abdülkadir Geylani Cad. 1240 Sk. Fatih İş Hanı No:2/1 Ostim / ANKARA

Tel: 0312 386 38 88

Fax: 0312 386 34 44

E-mail: info@asfed.org.tr