Doçent Güzin Altan Ayrancıoğlu'nun kişisel sergisini ziyaret ettik.